ההבדל בין הטרדה מינית ופגיעה מינית

היום, למרות ההכרה ההולכת וגדלה לנושא, עדיין אין הבחנה בין פגיעה והטרדה מינית. אלה מושגים שונים (למרות שישנם חילוקי דעות בנושא) וחשוב כי תהיה הבחנה ביניהם גם מבחינת השיח הציבורי, אך בעיקר מבחינת הנפגעים/ות.

מהי הטרדה מינית?

בשנת 1988 נחקק בישראל החוק למניעת הטרדה מינית. החוק קובע כי הטרדה מינית היא אקט בעל אופי מיני שאחד הצדדים אינו מסכים לו.  מטרת החוק היא לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, חירותו ופרטיותו, ולקדם שוויון בין המינים.

הטרדה מינית היא כל אחד מהמעשים הבאים:

 • סחיטה באיומים – כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.
 • מעשים מגונים – מעשים לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני, שהמוטרד אינו מסכים להם.
 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני – המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי הוא לא מעוניין בהן. בסיטואציות של יחסי מרות, טיפול או חינוך – המוטרד אינו צריך להראות שאינו מעוניין והן אסורות מעצם מהותן.
 • התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני – התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם בשל מינו, מיניותו או העדפתו המינית.
 • התייחסות מבזה או משפילה– המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
 • פרסום תמונה, סרט או הקלטה – המתמקדים במיניותו של אדם, בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

התנהגויות אלה הן עבירה פלילית ודינו של האדם העובר אותן מאסר!

קישור לחוק הטרדה מינית- https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/245_001.htm

מהי פגיעה מינית?

בשנת 1977 נחקק חוק העונשין ובתוכו חלק לעבירות מין.

פגיעה מינית היא כל מגע מיני, בכל אמצעי שהוא (איבר גוף, חפץ), הנעשה ללא הסכמת אחד הצדדים. על ההסכמה להיות מודעת, אקטיבית ולא תוך כדי ניצול מצב נפשי, מוחי, חוסר הכרה  או כל מצב אחר המונע מתן הסכמה חופשית.

סוגים שונים של פגיעה מינית:

 • אינוס – החדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה ללא הסכמתה.
 • מעשה סדום – החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת או החדרת איבר המין לפה של האישה/הגבר ללא הסכמתו/ה.
 • מעשה מגונה– כל המעשים שאין בהם חדירה ונועדו לשם גירוי מיני, סיפוק מיני או ביזוי מיני.
 • גילוי עריות– התעללות או תקיפה מינית ע”י בן משפחה.
 • בעילה אסורה בהסכמה – עד גיל 14 אין דבר כזה הסכמה והשפיטה היא על פי סעיפי אינוס. בין 14-16 כאשר הפרש הגילאים הוא מעל שלוש שנים, יחשב הדבר כעבירה.

גם הטרדה מינית וגם פגיעה מינית הם אירועים טראומתיים וקשים הדורשים התמודדות לא פשוטה מהנפגע/ת. חשוב לקבל תמיכה מהסביבה וללכת לאיש מקצוע המומחה בתחום על מנת לעשות עיבוד לאירוע ועל ידי כך למזער את השפעות האירוע.

לשיתוף הכתבה >>
שיתוף ב facebook
שיתוף ב telegram
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print