מיקוד שליטה – האם אנחנו שולטים בחיינו או מסתמכים על גורמים חיצוניים?

תוכן עניינים

בשעה שאנשים מסוימים סבורים כי האירועים המתרחשים בחייהם הם תוצר של הכוונה ושליטה עצמית, הרי שאחרים מעדיפים להתחמק מאחריות למצבם ומייחסים זאת לגורמים חיצוניים שאינם בשליטתם, בין אם מדובר במזל או בהתנהלות של האנשים הסובבים אותם. שני מצבים אלו מהווים שני קצוות שונים של המושג- מיקוד שליטה, או מקור שליטה, המתייחס לאופן בו אנו תופסים את האירועים השונים המתרחשים בחיינו. כאשר הסיטואציה הראשונה משקפת מצב של מיקוד שליטה פנימי ואילו הדוגמא השנייה מתייחסת למיקוד שליטה חיצוני.

מהו מיקוד שליטה?

המושג מיקוד שליטה או מקור שליטה, נטבע על ידי הפסיכולוג ג’וליאן רוטר בשנת 1954, כחלק מתיאוריה שפיתח המתייחסת להיבטים השונים באישיות האדם. על פי רוטר, ההתנסויות השונות שאנו חווים במהלך חיינו, בין אם מדובר בהצלחות או בכישלונות, נתונות לשני אופני ייחוס שונים. כאשר אנשים המתאפיינים במיקוד שליטה חיצוני נוטים לייחס את מצבם לגורמים חיצוניים שאינם בשליטתם ואילו אנשים המתאפיינים במיקוד שליטה פנימי, אינם מסתמכים על משתנים חיצוניים ונוטים לקחת אחריות מלאה על החוויות והאירועים המעצבים את חייהם, לטוב ולרע.

כך לדוגמא, בעל עסק עצמאי המתאפיין במיקוד שליטה פנימי, ייקח אחריות מלאה על הישגיו ויפגין מוטיבציה גדולה יותר על מנת לייעל את פעילותו ולהגדיל את רווחיו, מתוך אמונה כי התקדמות העסק תלויה בפעולות השונות בהן הוא נוקט. בעוד שבעל עסק כושל המתאפיין במיקוד שליטה חיצוני, ייחס את חוסר ההצלחה שלו לחוסר מזל או לגורמים חיצוניים אחרים בסביבתו, כמו התנהלות לא הוגנת של לקוחות, או תחרותיות גדולה בתחום בו הוא עוסק.

מיקוד שליטה עשוי להשפיע על היבטים שונים בחיינו, בין אם מדובר בחוסן הנפשי שלנו ובאופן בו אנו מתמודדים עם מצבי לחץ, או ביכולת שלנו ליזום מהלכים שונים ולקחת אחריות מלאה על ההשלכות שלהם, לטוב ולרע. כך שעל פי מחקרים שנערכו לאורך השנים, אנשים בעלי מיקוד שליטה חיצוני מתאפיינים לרוב בפאסיביות, בחוסר מוטיבציה ובדימוי עצמי נמוך. בעוד שאנשים בעלי מיקוד שליטה פנימי נוטים להפגין גישה חיובית ועצמאית יותר ומסוגלים להתמודד טוב יותר עם מצבי לחץ וקשיים אחרים.

אנשים המתאפיינים במיקוד שליטה פנימי לעומת בעלי מיקוד שליטה חיצוני

אנשים הנוטים למיקוד שליטה חיצוני פועלים לרוב מתוך רצון לרצות את סביבתם, תוך מיקוד תמידי ברושם שהם יוצרים כלפי חוץ ובאופן בו הסביבה תופסת אותם. התנהלות זו לא מאפשרת להם לפעול באופן עצמאי ולהפגין שליטה במצבים השונים הפוקדים אותם לאורך השנים, כך שלמעשה הם מונעים בעיקר על ידי משתנים חיצוניים, בין אם מדובר במזל, או באנשים הסובבים אותם.  כמו כן, התנהלות זו עשויה להעיד על פחדים מסוימים וחוסר בטחון עצמי, כך שאותם אנשים מעדיפים לרוב להימנע מנקיטת צעדים משמעותיים וקבלת החלטות חשובות, על מנת להימנע מכישלונות ומקבלת אחריות. כמו כן, מאחר שאנשים אלו נוטים יותר לרצות את סביבתם, פעמים רבות הם מבטלים את עצמם מתוך חשש לחבל ביחסים שלהם עם האנשים הקרובים אליהם, גם כאשר הם נאלצים לבצע מעשים מסוימים הנוגדים את אופיים.

אנשים המתאפיינים במיקוד שליטה פנימי לעומת זאת, נוטים להפגין יותר בטחון ועצמאות מחשבתית, כך שבניגוד לבעלי מיקוד שליטה חיצוני, הם פחות מושפעים מהדעות של הסובבים אותם, לוקחים אחריות מלאה על הצעדים השונים בהם הם נוקטים ומסוגלים לבחור באפשרות המתאימה ביותר עבורם. בשל כך הם נוטים למוטיבציה גבוהה יותר ועובדים קשה יותר במטרה להגשים את עצמם, מתוך אמונה כי המפתח להצלחה טמון בפעולות בהן הם נוקטים. זאת בניגוד לאנשים בעלי מיקוד חיצוני הנוטים לרצות את סביבתם ולייחס את מצבם לגורמים חיצוניים כאלו ואחרים. כמו כן, אנשים בעלי מיקוד שליטה פנימי לרוב מסוגלים להתמודד טוב יותר עם מצבים מאתגרים וסיטואציות מורכבות מבחינה רגשית, בשל הנטייה שלהם ליזום ולשלוט בסיטואציה באופן קונסיסטנטי. זאת הסיבה שאנשים אלו נוטים לרוב לעצמאות תעסוקתית וליזמות, בניגוד לבעלי מיקוד שליטה חיצוני, אשר לוקים פעמים רבות במוטיבציה נמוכה ובדימוי עצמי נמוך יותר, מה שעשוי לעכב אותם מבחינה מקצועית ולמנוע מהם להגשים את המטרות שהציבו לעצמם.

מיקוד שליטה ודימוי עצמי

לדימוי העצמי שלנו יש השפעה מכרעת על האופן בו אנו מתנהלים. שכן, אנשים המתאפיינים בדימוי עצמי נמוך נוטים לרוב להסתמך על דעת הסביבה, כך שפעמים רבות הערך העצמי שלהם תלוי בתגובות שהם מקבלים מהאנשים הקרובים אליהם. התנהלות זו עשויה להעיד על מיקוד שליטה חיצוני, שכן אותם אנשים מסתמכים לרוב על משתנים חיצוניים ואינם פועלים על סמך דעתם האישית. כמו כן, אנשים אלו מבססים לרוב את ההתנהלות שלהם בהשוואה לאנשים הסובבים אותם, כך שלא פעם הם ינסו למצוא פגמים באנשים מסוימים על מנת לחזק במעט את הדימוי העצמי שלהם. אנשים הנוטים למיקוד שליטה פנימי לעומת זאת, מתאפיינים לרוב בדימוי עצמי גבוה יותר, מה שמאפשר להם להתנהל באופן עצמאי ובטוח יותר, מבלי להסתמך על השוואות חיצוניות.

הסקאלה של ג’וליאן רוטר והאם מיקוד שליטה ניתן לשינוי?

בשלב מאוחר יותר, רוטר אף פיתח סולם דרגות, המאפשר להעריך אם אדם מסוים נוטה למיקוד שליטה חיצוני או פנימי. סולם זה מורכב משאלות המכילות שתי תשובות אופציונליות, כאשר כל אחת מהן מעידה על מיקוד שליטה אחר. תשובות המעידות על מיקוד שליטה חיצוני מזכות את הנשאל באפס נקודות, כך שניקוד נמוך יותר, מעיד על מיקוד שליטה חיצוני ואילו ניקוד גבוה יותר משקף מיקוד שליטה פנימי.

סולם דרגות זה שימש פסיכולוגים רבים לאורך השנים, אך מנגד, לא מעט חוקרים חולקים על השימוש בו בטענה כי מיקוד שליטה לא יכול להתפרש באופן חד משמעי. כך שהנטייה למיקוד שליטה פנימי או חיצוני לא מוחלטת ועשויה להשתנות בהתאם למצבים השונים עמם אנו מתמודדים בחיינו. כך שבמקרים מסוימים סביר להניח שנפעל באופן עצמאי ונפגין יותר מוטיבציה ובטחון ואילו בסיטואציות אחרות יכול להיות שנחוש חוסר שליטה ונהיה מובלים על ידי אחרים. כמו כן, ההערכה היא כי עם השנים, ככל שהאדם מתבגר וצובר יותר חוויות מחשלות, כך הוא נוטה יותר למיקוד שליטה פנימי ומפגין יותר מוטיבציה ועצמאות מחשבתית. עם כי מצב זה מאוד תלוי באופן בו חיינו מתפתחים, שכן לעתים אירועים משמעותיים הפוקדים אותנו לאורך השנים, עשויים להשפיע באופן ניכר על האופן בו אנו חושבים ומתנהלים.

מעבר לכך, טיפול פסיכולוגי מעמיק, בדגש על טיפול קוגניטיבי התנהגותי ( (CBTעשוי להשפיע על האופן בו אנו מתנהלים ולסייע לנו להחליף את אותם דפוסים שליליים ומעכבים המנחים אותנו ביום יום בדרכי חשיבה אדפטיביות וחיוביות יותר.

צוות המטפלים המיומן במכון חיבורים, מתמחים במגוון שיטות טיפול בתחום הקוגניטיבי התנהגותי, בדגש על טכניקות טיפול הלקוחות מהגל החדש של CBT כמו שיטתACT  (טיפול בקבלה ובמחויבות). כך שנשמח לעמוד לרשותכם ולהתאים לכם תכנית טיפול אינדיבידואלית, בהתאם לצרכיכם.

אנחנו כאן בשבילכם

אין סיבה לסבול, השאירו פרטים ואנו נחזור אלייך עם מידע על טיפול מתאים

דילוג לתוכן